Báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện là gì ?

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh của người dân. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh ra đời với quy mô lớn nhỏ khác nhau với các trang thiết bị hiện đại nhằm đem lại dịch vụ hoàn hảo nhất. Thủ tục môi trường là điều kiện cần phải có để một bệnh viện được phép xây dựng và hoạt động. Dịch vụ Tài nguyên Môi trường là đơn vị chuyên tư vấn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường bệnh viện.

Nếu không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì sao?

Mức xử phạt khi không có báo cáo Đánh giá tác động môi trường
Mức phạt

Ai phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Theo phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Quy định chi tiết các bệnh viện thuộc nhóm các dự án về xây dựng cơ sở khám chữa bệnh. Và cơ sở y tế khác có quy mô 50 giường bệnh trở lên. Đều cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện.

Hồ sơ gồm những gì?

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư

• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

• Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư hoặc thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án

• Các bản vẽ liên quan đến dự án

• Cung cấp các tài liệu liên quan đến dự án như: Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục công trình chính, hệ thống điện , hệ thống cấp nước, PCCC,…

• Theo từng trường hợp cụ thể, nhà đầu tư cần cung cấp thêm một số thông tin, giấy tờ, hồ sơ. Hoặc có thể giảm bớt một số thủ tục không cần thiết để thủ tục thực hiện được nhanh gọn hơn

Các bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bước 1. Chủ dự án xây dựng bệnh viện tổ chức thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện.

Bước 2. Đơn vị tư vấn đánh giá hiện trạng khu vực xung quanh dự án. Khảo sát điều kiện tự nhiên- kinh tế xã hội, lấy mẫu phân tích các mẫu đất, nước, không khí khu vực quanh dự án.

Bước 3 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn. Xác định loại chất thải phát sinh trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,…

Bước 4 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, con người và xã hội khu vực dự án.

Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án. Bbiện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

Bước 6: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn.

Bước 7: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ xã, phường nơi thực hiện dự án.

Bước 8: Xây dựng chương trình giám sát và quản lý môi trường.

Bước 9: Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện.

Cơ quan nào thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Theo khoản 1, điều 14 và phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định:

Thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thẩm quyền phê duyệt

Bao lâu cần phải báo cáo?

• Đối với bệnh viện có quy mô trên 500 giường bệnh: 30 ngày làm việc.

• Đối với bệnh viện có quy mô trên 51- 500 giường bệnh: 45 ngày làm việc.

CẦN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, HÃY LIÊN HỆ: