Các dịch vụ chính

Quan trắc khí thải tự động

Quan trắc khí thải tự động Khí thải công nghiệp là một trong những nguồn...

Quan trắc nước mặt tự động

Quan trắc nước mặt tự động – CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN...

Quan trắc nước thải tự động liên tục

Quan trắc nước thải tự động – Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương...

Dịch vụ tư vấn đấu thầu

Công ty TNHH MTV dịch vụ Tài nguyên Môi Trường Hải Dương là đơn vị...

Dịch vụ tư vấn môi trường

Công ty chuyên tư vấn môi trường và thiết kế, thi công, vận hành hệ thống xử...

Dịch vụ cấp sổ đỏ

Sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ chứng minh...