Đo đạc hoàn công nhà

Dịch vụ đo đạc hoàn công công trình.

Dịch vụ đo đạc được thực hiện bởi Dịch vụ Tài nguyên Môi trường

     – Đo đạc hoàn công Là điều kiện để được công nhận phần tài sản gắn liền với đất ( nhà)

– Được tăng giá trị giấy chứng nhận cũng như tài sản

     – Được thế chấp ngân hàng nhiều hơn ( nếu cần)

     – Dễ dàng đăng kí kinh doanh cũng như hộ khẩu, tạm trú.

CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH ĐO ĐẠC HOÀN CÔNG

1. Trước hết cần xác định mục đích đo đạc hoàn công: Chủ sử dụng đất phối hợp với nhân viên đo đạc để xác định nhiệm vụ đo đạc. Chúng tôi tư vấn để chủ sử dụng nắm được quy trình thực hiện.

Ví dụ: Mục đích đo đạc phục vụ cho việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Thu thập tài liệu đo đạc hoàn công: Chủ sử dụng đất cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và thửa đất như: giấy CNQSDĐ, hộ khẩu, CMND…( bản sao)

(Tiếp theo ví dụ trên), chủ sử dụng đất cung cấp bản sao quyền sử dụng đất và thử đất, CMND, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không cần công chứng). 

3. Xác định ranh giới thửa đất đo đạc hoàn công thực tế và đánh dấu vị trí trên bản đồ:

  • Cần xác định ranh giới mốc giới thửa đất.
  • Đánh dấu mốc tại các điểm ranh và điểm chuyển hướng (điểm gãy) của ranh giới thửa đất.
  • Xác định vị trí thửa đất trên bản đồ tham khảo.
  • Lập bản mô tả ranh giới thử đất, ghi rõ địa chỉ các thửa đất tứ cận, việc này để bổ sung hồ sơ pháp lý cho cơ quan thẩm quyền.

4. Đo đạc hiện trường: tiến hành đo đạc bằng máy đo khoảng cách, thước hoặc máy toàn đạc điện tử, để đo các vị trí trên ranh đất chính xác nhất.

5. Đối chiếu tài liệu cũ: đối chiếu với các tài liệu cũ như: bản đồ địa chính 02, bằng khoán, tài liệu 299, và các tài liệu bản đồ địa chính mới khác.

6. Xác nhận tứ cận và chính chủ: xuất kết quả đo đạc, tập hợp tất cả các hồ sơ pháp lý và kỹ thuật thửa đất, xác nhận với chủ sử dụng để nộp hồ sơ.

7. Nộp hồ sơ đo đạc hoàn công :

Kiểm tra lần cuối hồ sơ Đo đạc hoàn công đã tập hợp được.

Không phát hiện sai sót thì tiến hành nộp hồ sơ đo đạc hoàn công cho cơ quan thẩm quyền và nhận giấy hẹn.

Đợi để nhận lại giấy quyền sử dụng đất mới.