Hải Dương – Xác định vị trí đất ở đô thị?

Để xác định vị trí đất khi có nhu cầu chuyển đổi, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường rất phức tạp.

TNMTHD sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật và của tỉnh có thể đưa ra một số nội dung sau để mọi người tham khảo:

Đối với đất ở đô thị Hải Dương:

TNMTHD thấy rằng UBND tỉnh Hải Dương đưa ra 04 vị trí đất, cụ thể:

– Vị trí 1: Đất nằm sát cạnh các đường, phố (mặt tiền);

– Vị trí 2: Đất nằm sát cạnh các ngõ của đường, phố có mặt cắt ngõ Bn≥ 3m. Đồng thời từ đầu ngõ đến đầu thửa đất < 200m;

– Vị trí 3: Đất có vị trí nằm sát cạnh các ngõ hẻm (ngách):

+ Có mặt cắt ngõ 2m ≤ Bn < 3m và có chiều sâu ngõ hẻm tính từ đầu ngõ hẻm đến đầu thửa đất < 100m

+ Hoặc nằm sát cạnh các ngõ có mặt cắt ngõ Bn ≥ 3m. Đồng thời chiều sâu ngõ tính đến đầu thửa đất ≥ 200m;

– Vị trí 4: Đất có vị trí còn lại có điều kiện về sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt kém thuận lợi.

Ngoài ra, còn có:

+ Đối với thửa đất tiếp giáp với nhiều đường, phố thì áp dụng theo mức giá cao hơn, gần nhất;
+ Đất có chiều sâu lớn thì tuỳ theo chiều sâu của từng thửa sẽ phân thành các vị trí:

. Cứ 20 mét chiều sâu của thửa đất được xác định là một vị trí để xác định giá đất.

. Diện tích đất có chiều sâu 20 mét tiếp theo được xác định là vị trí liền kề kế tiếp với vị trí phía ngoài.

TNMTHD có thể xác định giúp bạn đang thuộc vị trí đất nào một cách cụ thể. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!