Báo cáo đánh giá tác động môi trường sản xuất nhôm thép.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT NHÔM THÉP LÀ GÌ ?

Chủ đầu tư chuẩn bị đầu tư, xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất nhôm, thép cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sản xuất nhôm thép hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn lập dự án đầu tư. Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương là đơn vị chuyên tư vấn lập báo cáo môi trường nói chung và báo cáo Đánh giá tác động môi trường sản xuất nhôm thép nói riêng.

HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM KHI CHỦ DỰ ÁN KHÔNG LẬP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

– Đối với dự án do Sở tài nguyên môi trường phê duyệt, Theo quy định tại điểm d khoản 4 điều 11 Nghị định 155/ 2016/ NĐ-CP nêu rõ mức phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường sản xuất nhôm thép được phê duyệt theo quy định.

– Đối với dự án do Bộ tài nguyên môi trường phê duyệt theo quy định tại điểm d khoản 5 điều 11 Nghị định 155/ 2016/ NĐ-CP nêu rõ mức phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường sản xuất nhôm thép được phê duyệt theo quy định. Ngoài ra cơ sở sẽ không được phép xây dựng dự án tại bất cứ khu vực nào.

ĐỐI TƯỢNG CẦN PHẢI LẬP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Theo quy định tại mục 55, phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP nhóm
các dự án về cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình quy định các cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình có công suất từ 2000 tấn sản phẩm/ năm trở lên sẽ lập đánh giá tác động môi trường.

CHỦ ĐẦU TƯ CẦN CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐỂ LẬP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư – Địa điểm dự án hoạt động

– Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

– Sơ đồ vị trí dự án

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT NHÔM THÉP

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT NHÔM THÉP

Bước 1: Chủ dự án sản xuất nhôm, thép thuê tổ chức tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bước 2: Tổ chức tham vấn lấy ý kiến cộng đồng tại khu vực dự án để chuẩn bị xây dựng.

Bước 3: Công ty tư vấn môi trường tổng hợp, viết báo cáo

Bước 4: Công ty tư vấn gửi báo cáo cho cơ sở xem xét, ký và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đến cơ quan chuyên môn.

Bước 5: Cơ quan thẩm định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bước 6: Sau khi có kết quả thẩm định, Cơ quan thẩm định sẽ thông báo kết quả đánh giá và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường sản xuất nhôm thép.

Bước 7: Công ty tư vấn môi trường sẽ tiến hành chỉnh sửa báo cáo đánh giá tác động môi trường sản xuất nhôm thép theo yêu cầu, gửi Cơ quan thẩm định kèm theo văn bản giải trình cụ thể.

Bước 8: Cơ quan thẩm định phê duyệt theo ủy quyền, nhận Quyết định phê duyệt

QUÝ KHÁCH CẦN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY: