Qui trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương hướng dẫn các bạn từng bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2019 như sau:

Bước 1: Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương tiếp nhận yêu cầu, thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu từ dự án. ( 1 ngày)

Bước 2: Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương đến dự án lấy mẫu để phân tích ( 10 ngày)

Bước 3: Tổ chức tham vấn ý kiến của UBND xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án thực hiện, có công văn tham vấn được ký xác nhận của khách hàng. ( 3 ngày)

Bước 4: Chuyên viên môi trường viết báo cáo theo tài liệu khách hàng cung cấp, kết quả phân tích mẫu, ý kiến tham vấn và đánh giá của chuyên viên. ( 3 ngày)

Bước 5: Chuyên viên môi trường kiểm tra báo cáo, gửi khách hàng xem bản thảo. ( 1 ngày)

Bước 6: Chuyên viên chỉnh sửa, hoàn thiện, in ấn và đưa khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định. ( 2 ngày)

Bước 7: Chờ cơ quan thẩm định, lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước hội đồng, lấy ý kiến chỉnh sửa, bổ sung. ( 20 ngày)

Bước 8: Bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng sau bảo vệ. ( 10 ngày)

Bước 9: In ấn, hoàn thiện, trình khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định. ( 2 ngày)

Bước 10: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định, bàn giao cho khách hàng. ( 15 ngày)

 

Quý khách hàng có nhu cầu Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, hãy liên hệ Công ty TNHH MTV dịch vụ tài nguyên môi trường Hải Dương để được tư vấn chi tiết