Trình tự, thủ tục cấp sổ lần đầu

* Căn cứ pháp lý:

– Luật đất đai 2013;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Quyết định 24/2014/QĐ-UBND, ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

CHALLENGE

* Các trường hợp đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 95 Luật đất đai 2013, Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;

– Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

– Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;

– Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.

Engine & Social Media Optimization.

* Hồ sơ chuẩn bị:

Hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm nộp tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (01) bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

b) Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 66, 67 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP;

c) Bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);

d) Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);

đ) Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng);

e) Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có);

f) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);

g) Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu);

h) Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).

Expert in Search Engine.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Người yêu cầu đăng ký đất đai nộp 1 bộ hồ sơ đến UBND xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Bước 2:  Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xác minh hồ sơ

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận Giấy chứng nhận được cấp.

Always return e-mails and calls

* Nghĩa vụ tài chính khi thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu:

– Lệ phí trước bạ : 0.5% giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố ban hành);

– Lệ phí địa chính : Mức do UBND tỉnh quyết định dựa trên mức tối đa mà thông tư 02/2014/TT-BTC quy định;

– Tiền phí công nhận quyền sử dụng đất;

– Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính;

– Thuế sử dụng đất nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp (nếu có).

 Lưu ý: Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là không quá 30 ngày.

High customer retention rate.

Lý do Quý khách hàng nên lựa chọn chúng tôi để nhờ hỗ trợ thủ tục cấp sổ lần đầu:

PROVIDE SERVICES

Với đội ngũ nhân sự được đào tạo chính quy, quy trình làm việc chuyên nghiệp. Chúng tôi đã xử lý hàng trăm vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Khách hàng, chúng tôi nắm rõ các quy định của pháp luật, các yêu cầu của từng Xã/Phường/Huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương để giải quyết mọi yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

Customer Support

Business Service

Audit and Assurance

Business Service

International Business

Business Service

Financial Project

Business Service

Strategic Planning

Business Service

CASE SOLUTION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ili adipiscing elit. Donec nec eros eget pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagi cenasgue ut ultricies tristiq ege The solution WP consulting came up with combined cutting ed ge technology with real world practicality. Everyone knew that the systems had to be updated, the real challenge was updating them without disrupting the whole organization in a negative way.

The solution was to introduce proper workload management done through computers, while providing mobile platforms to the The solution WP consulting came up with combined cutting edge technology with real world practicality.

CASE RESULTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ili adipiscing elit. Donec nec eros eget pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagi cenasgue ut ultricies tristiq ege The solution WP consulting came up with combined cutting ed ge technology with real world practicality. Everyone knew that the systems had to be updated, the real challenge was updating them without disrupting the whole organization in a negative way.

  • A ornare odio ed non mauris vitae erat.
  • Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent
  • Nullam ac urna eudapibus condimentum.
  • Lowered the risk of back-order by 95%
  • Increased stock for finished goods by 10%

CASE VIEWS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ili adipiscing elit. Donec nec eros eget pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagi cenasgue ut ultricies tristiq ege The solution WP consulting came up with combined cutting ed ge technology with real world practicality. Everyone knew that the systems had to be updated, the real challenge was updating them without disrupting the whole organization in a negative way.