Thiết Bị Đo COD, BOD, TSS, Nitrogen Total, Phosphat Total …. Online

Danh mục:

Mô tả

Truyền dữ liệu về Bộ Tài Nguyên Môi Trường theo giao thức FTP và định dạng file theo quy định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. (Thông tư số 24/2017/BTNMT về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường)

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Thiết Bị Đo COD, BOD, TSS, Nitrogen Total, Phosphat Total …. Online”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *