Thiết kế cấp phép xây dựng

095736baoxaydung_6
Vẽ thiết kế hồ sơ để
  • Cấp giấy phép mới xây dựng
  • Điều chỉnh cấp phép xây dựng
  • Cấp lại giấy phép xây dựng
  • Cấp giấy phép cải tạo sửa chữa

Quy định thủ tục hồ sơ xin phép xây dựng mới đối với các công trình nhà ở tư nhân riêng lẻ theo Thông tư mới 10/2014 của Bộ Xây Dựng có hiệu lực từ ngày 01 – 01 – 2017 . Đối với mẫu hồ sơ xin phép xây dựng và quy trình tiến hành làm thủ tục hồ sơ phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và phải tuân thủ đúng theo thông tư nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp cho các chủ đầu tư, cá nhân hộ gia đình trong xây dựng công trình đồng thời giúp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra giám sát theo đúng quy định xin giấy phép xây dựng đưa ra.

Sau đây là hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở và công trình đúng thủ tục 2019, mời bạn cùng theo dõi.

– Đơn xin phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 13 của Thông tư này;

– Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

YÊU CẦU TƯ VẤN

Bạn để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn.

– Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

  • Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
  • Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;
  • Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Chúng tôi nhận vẽ Hồ sơ cấp phép xây dựng với chi phí rẻ nhất Hải Dương. Chỉ có 15.000đ/1m2.

Cam kết đảm bảo cho đến khi có giấy phép xây dựng.