Đo đạc, cắm mốc

186_1530721410_400x300
Dịch vụ đo đạc, cắm mốc
 • Đo vẽ hiện trạng thực tế
 • Xác định ranh giới, diện tích
 • Đo vẽ lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất
 • Trích đo trên bản đồ có sẵn

Đo đạc nhà đất là gì?

Đo đạc nhà đất hay còn gọi là đo đạc địa chính là một phần không thể thiếu khi lập hồ sơ bản vẽ đo đạc đất đai, nhà ở, công trình trong việc xác định vị trí, ranh giới của thửa đất trên thực địa.

Hoạt động đo đạc nhà đất, đo đạc địa chính nhằm thực hiện các hoạt động: chỉnh sửa, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính hoặc trích đo đạc thửa đất thực tế.

.

Các trường hợp phải thực hiện đo đạc nhà đất

Hoạt động chỉnh lý bản đồ địa chính sẽ được tiến hành khi gặp các trường hợp sau:

 • – Xuất hiện thửa đất và các đối tượng sử dụng đất mới (Trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất).
 • – Có sự thay đổi ranh giới của thửa đất và các đối tượng sử dụng đất (Trừ các đối tượng là công trình trên đất và tài sản trên đất)
 • – Diện tích thửa đất bị thay đổi (Sẽ phải thuê công ty đo vẽ nhà đất thực hiện bản vẽ trích lục);
 • – Mục đích sử dụng đất bị thay đổi;

YÊU CẦU TƯ VẤN

Bạn để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn.

 • – Thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất bị thay đổi;
 • – Mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp có sự thay đổi;
 • – Có sự thay đổi về điểm tọa độ địa chính và các điểm độ cao quốc gia;
 • – Có sự thay đổi của mốc giới và hành lang an toàn công trình. (Sẽ phải thuê công ty đo đạc địa chính thực hiện bản vẽ trích lục);
 • – Có sự thay đổi về địa danh các ghi chú trên bản đồ;

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đo đạc nhanh chóng và thuận tiện cho quý khách.