Tư vấn giải pháp CNTT

 • Tư vấn thiết kế hệ thống CNTT mới
 • Tư vấn giải pháp tổng thể
 • Đánh giá hệ thống, đưa ra các giải pháp
 • Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế

Với các chuyên gia tư vấn giải pháp công nghệ thông tin có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. TNMTHD sẽ phân tích hiện trạng và đưa ra thiết kế hệ thống theo các phương án khả thi theo yêu cầu của bạn.

1. Tư vấn thiết kế hệ thống CNTT mới

 • Tư vấn thiết kế hệ thống CNTT mới, bao gồm cả hệ thống mạng, các kết nối LAN, WAN, Internet, các hệ thống máy chủ, lưu trữ, hệ thống an ninh bảo mật.
 • Xây dựng yêu cầu, chức năng đối với hệ thống CNTT.
 • Đánh giá lựa chọn, giải pháp thực hiện.
 • Tư vấn xây dựng một giải pháp tổng thể hệ thống tích hợp các giải pháp phần mềm phục vụ công tác điều hành và quản lý trên nền công nghệ các thiết bị CNTT hiện đại.

Hệ thống này sẽ phù hợp với kiến trúc chính phủ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

2. Nâng cấp, tối ưu hệ thống sẵn có

 • Khảo sát hạ tầng cơ sở và tư vấn giải pháp nâng cấp hệ thống CNTT.
 • Đánh giá hệ thống, đưa ra các giải pháp để tăng cường khả năng và bảo mật của hệ thống.
 • Khảo sát trực tiếp hệ thống, đưa ra mô hình thiết kế phù hợp và đưa ra giải pháp nâng cấp hệ thống tối ưu cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
 • Đưa ra mô hình thiết kế phù hợp với giải pháp nâng cấp hệ thống tối ưu, tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

3. Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tư vấn hệ thống CNTT

 • Phân tích lợi ích của một hệ thống và giá trị thật sự mang đến cho nhà đầu tư.
 • Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế giúp khách hàng nhận biết nên theo tiêu chuẩn nào thì phù hợp với hệ thống và các ứng dụng mình cần.
 • Đưa ra những giải pháp tối ưu và hiệu quả thông qua các phương án, sản phẩm có chất lượng đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo chi phí đầu tư.
 • Kiểm tra tính chính xác khả thi hệ thống do khách hàng thiết kế:

Chúng tôi có thể giúp khách hàng kiểm tra tính chính xác một hệ thống do khách hàng thiết kế;

Chúng tôi đưa ra các khuyến cáo, thay đổi giúp cho khách hàng có một hệ thống đúng tiêu chuẩn.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: