Thẩm định giá tài sản

tham dinh gia
Thẩm định giá
  • Bất động sản 
  • Máy móc thiết bị
  • Phương tiện vận tải
  • Giá trị sở hữu trí tuệ

Việc thẩm định giá trị tài sản nhằm phục vụ các mục đích:

1. Làm cơ sở xét duyệt chi nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

2. Lập dự toán, duyệt dự toán các dự án, công trình

3. Thế chấp vay vốn Ngân hàng.

4. Mua, bán xử lý nợ, xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng.

5. Bán đấu giá tài sản.

6. Xét thầu các dự án.

7. Góp vốn, liên doanh, giải thể, sáp nhập, chia tách, mua bán doanh nghiệp.

8. Giải quyết, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án.

9. Hạch toán Kế toán tính thuế.

10. Xác định giá trị đ ược Bảo hiểm.

11. Mua, bán, thuê và cho thuê tài sản các loại thuộc mọi th ànhphần kinh tế.

12. Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước khi giao đất.

13. Cổ phần hóa doanh nghiệp.

14. Xác định giá đất ở phục vụ công tác bồi th ường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi

nhà nước thu hồi đất sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường.

15. Xác định giá bán căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước sát với giá thị trường.

Thẩm định giá trị tài sản gồm:

– Thẩm định giá trị tài sản bất động sản là dự án, nhà ở, khu văn phòng hoặc công trình

– Thẩm định giá trị là máy móc thiết bị

– Thẩm định giá trị là phương tiện vận tải của doanh nghiệp.

– Thẩm định giá trị là giá trị sở hữu trí tuệ về công nghệ, quy trình kinh doanh hoặc bằng sáng chế.

Công ty TNHH MTV dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương là đối tác liên kết cùng với các công ty thẩm định giá hàng đầu, nhận thực hiện dịch vụ thẩm định giá máy móc cho quý khách. Với phương châm: Chính xác, nhanh gọn. 
Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline hoặc Zalo của chúng tôi.