Thẩm định giá bất động sản

tham dinh gia nha dat
Thẩm định giá
  • Đất quy hoạch, đất ở
  • Tòa nhà, trụ sở
  • Công trình
  • Dự kiến mua
Thẩm định giá Bất động sản nhằm mục đích
– Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh;
– Thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp;
– Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;
– Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;
– Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng;
– Hoạch toán kế toán, tính thuế ;
– Tư vấn và lập dự án đầu tư;
– Các mục đích khác;

Các loại bất động sản trong danh mục thẩm định:
– Bất động sản là đất quy hoạch, đất ở được công ty đầu cơ, mua lại
– Bất động sản là tòa nhà, trụ sở thuộc tài sản của công ty
– Bất động sản công trình(chung cư, khu văn phòng, khu đô thị…v.v)

Các phương pháp hay dùng để thẩm định bất động sản
– Phương pháp định giá Bất động sản
– Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)
– Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành)
– Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán)
– Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)
Công ty TNHH MTV dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương là đối tác liên kết cùng với các công ty thẩm định giá hàng đầu, nhận thực hiện dịch vụ thẩm định giá máy móc cho quý khách. Với phương châm: Chính xác, nhanh gọn. 
Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline của chúng tôi.