Quan trắc nước thải tự động liên tục

  • Bắt buộc phải có
  • Tư vấn tận tình
  • Lắp đặt chuyên nghiệp
  • Hỗ trợ dài lâu

Quan trắc nước thải tự động – Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương sẽ chỉ ra tại sao lại cần phải có:

Vì các yêu cầu cấp bách về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do hoạt động xả thải gây ra,  Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 31/2016/TT – BTNMT về bảo vệ Môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ yêu cầu tất cả các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, và nhà máy nằm ngoài KCN xả thải trực tiếp ra Môi trường ( có công suất xả thải trên 1000m³/ ngày đêm) phải lắp đặt Hệ thống Quan Trắc Nước Thải Tự động, Liên tục.

Quan trắc nước thải tự động hoạt động như thế nào?  Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương sẽ  cho các bạn biết:

Hệ thống quan trắc tự động hoạt động liên tục 24/24 thông qua đường truyền internet cáp quang; đo liên tục các thông số như : Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS và các thông số đặc trưng theo loại hình ( trong trường hợp có công nghệ, thiết bị quan trắc tự động phù hợp trên thị trường ) theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Quan trắc nước thải tự động gồm những gì?  Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương sẽ  cho các bạn biết:

Hệ thống quan trắc tự động gồm có Trạm điều hành trung tâm đặt tại Trung tâm quan trắc – kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT và Trạm cơ sở đặt tại các DN.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động phải bao gồm thiết bị lấy mấu tự động được niêm phong và quản lý bởi Sở Tài Nguyên và Môi trường, và phải lắp đặt thiết bị camera có kết nối internet để giám sát cửa xả của hệ thống xử lý nước thải và lưu giữ hình ảnh trong 3 tháng gần nhất.

 

Công ty TNHH MTV dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương cùng với các Đối tác có bề dày về kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, có tay nghề kỹ thuật cao chuyên cung cấp giải pháp toàn diện cho Hệ thống Quan trắc nước thải tự động liên tục.
Hiện nay, hầu hết các thông số đánh giá chất lượng nước đều có thể quan trắc Online, gồm có:

1. pH (2~12 pH)
2. Oxi hòa tan DO (0~25 mg/L)
3. Tổng chất rắn lơ lửng TSS (0~30,000 mg/L)
4. COD online (0~10,000 mg/L)
5. BOD online (0~200,000 mg/L)
6. Độ màu Color analyzer (0~1,000 Pt-Co)
7. Ammonia (0~1,000 mg/L)
8. Ammonium (0~1,000 mg/L)
9. Nitrate, Nitrite (0~100 mg/L)
10. Nitơ tổng TN (0~200 mg/L)
11. Phosphate tổng TP (0~50 mg/L)
12. TOC (0~20,000 mg/L)
13. E.Coli, Coliform
14. Độ đục (0~100 NTU)
 15. Clor dư, Clor Tổng Free Chlorine (0~5 mg/L)
16. Độ dẫn điện Conductivity (0~200 µS/cm)
17. Độ mặn Salinity (2~92 ppt)
18. Tổng chất rắn hòa tan TDS (0~9999mg/L)
19. Độ cứng Hardness (0~1,000 mg/L)
20. Độ kiềm Alkalinity (0~500 mg/L)
21. Mangane (0.005~15 mg/L)
22. Sắt Fe (0.005~5 mg/L)
23. Nhôm Al (0.005~2 mg/L)
24. Dầu trong nước Oil-In-Water
25. Các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Cr, CN, Fe, Pb, As, Ni, Zn)
26. Lưu lượng kênh hở Open Channel Flow….

Bạn cần thông tin thêm, vui lòng liên hệ:

Thông tin liên lạc Công ty TNHH MTV dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương

Các dịch vụ về đất đai, tài nguyên, môi trường tại Hải Dương