Dịch vụ tư vấn đấu thầu

  • Tư vấn lựa chọn nhà thầu
  • Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu
  • Tư vấn lập Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
  • Tư vấn thẩm định

Công ty TNHH MTV dịch vụ Tài nguyên Môi Trường Hải Dương là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về lĩnh vực đấu thầu. Với nhiều năm kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

Tư vấn lựa chọn nhà thầu:

– Tư vấn lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu

– Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu

– Tư vấn lập Hồ sơ mời quan tâm

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ dự thầu

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ đề xuất

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ quan tâm

– Tư vấn thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu cầu

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời quan tâm

– Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

– Tư vấn đăng ký thông tin Nhà thầu trên mạng đấu thầu Quốc Gia

– Tư vấn đăng ký thông tin Bên mời thầu trên mạng đấu thầu Quốc Gia

Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư:

– Tư vấn lập Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

– Tư vấn lập Hồ sơ mời sơ tuyển

– Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu

– Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ dự thầu

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ đề xuất

– Tư vấn thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời sơ tuyển

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu cầu

– Tư vấn thẩm định Kết quả sơ tuyển

– Tư vấn thẩm định Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH MTV dịch vụ tài nguyên môi trường Hải Dương